Język angielski

Język angielski w „Milutkowie” 

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, od 1 września 2017r. wszystkie przedszkolaki zostały objęte nauką języka obcego.

W naszym przedszkolu zabawy z językiem angielskim realizujemy we wszystkich grupach wiekowych na podstawie własnego programu pt. „Przygoda z językiem angielskim podwójną szansą” – program edukacyjny z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej.

Program powstał w 2015 roku, a jego autorkami są: Irena Walaszek, Ewelina Kaźmierczyk, Eunika Kupczyńska i Marzena Polewska.

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko wykorzystywane w zastosowaniu do dzieci. Stosowanie w procesie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego tylko tradycyjnych metod nie jest w pełni zgodne z celami ich wychowania i nauczania. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest wszechstronny rozwój osobowości i zdolności dziecka, dlatego też kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning- zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe) stanowić może doskonały sposób motywowania dzieci do nauki.

Wprowadzając elementy metodyki CLIL, dajemy dzieciom wyraźny sygnał, że nauka języka rozszerza horyzonty i może być przydatna w poznawaniu ciekawych faktów z różnych dziedzin. I właśnie o to będziemy się starać w czasie pracy z naszym programem.

Dzieci w wieku przedszkolnym naturalnie, z entuzjazmem przyswajają język. Proces  ten odbywa się w kilku etapach niezależnie czy jest to język ojczysty czy obcy. Dzieci starają się naśladować język, który ich otacza, choć nie zawsze potrafią poprawnie wymówić dane słowo, to rozumieją jego sens i imitują jego brzmienie. Na tej właśnie zasadzie dzieci nabywają umiejętność posługiwania się językiem obcym – naśladują słowa wypowiadane przez nauczyciela, ale także te usłyszane w radiu, telewizji, filmach, grach komputerowych, piosenkach a także intuicyjnie reagują na słowa wypowiadane w języku obcym.

Drodzy rodzice, nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu to przede wszystkim czerpanie radości, dostrzeganie przyjemności oraz tworzenie podwalin do uczenia się przez całe życie.

W ramach realizacji podstawy programowej (8.00-13.00) zajęcia języka angielskiego odbywają się codziennie i prowadzi je Pani mgr Ewelina Kaźmierczyk.