Projekt

Reflection of Multicultural Character Development

Charakter dziecka ma do odegrania ważna rolę we wszystkich aspektach życia (edukacyjnych, społecznych). Jeżeli dziecko otrzymuje edukacje na właściwym poziomie to podniesie jego przystosowanie się do środowiska, które zaakceptuje go jako dobrze wychowane.

Wierzymy, że każda kultura ma specjalne bogactwo, które przyczynia się do rozwoju charakteru dziecka.

Projekt

Celem tego projektu jest edukacja, zapoznanie innych z naszą kulturą oraz poznanie kultur innych narodów. Nabycie wielokulturowej perspektywy powinno być priorytetem i jednym z kierunków kształcenia w początkowej edukacji dziecka.

Zatem bogactwo światowej i europejskiej kultury może zostać przybliżone dziecku przez rodziców, społeczeństwo, akcje charytatywne itp. Projekt ten będzie realizowany w ciągu 2 lat z partnerami z różnych europejskich krajów, którzy zgodzili się opierać swoje partnerstwo na trzech głównych tematach dla rozwoju osobowości/charakteru.

Są nimi:

 • 1.odpowiedzialność
 • 2.opieka/ dzielenie się
 • 3.pomoc

Każdy z tematów zostanie wzbogacony poprzez różnorodne formy aktywności dzieci, które zawierają perspektywę wielokulturowości.
Końcowym celem projektu  jest  zaszczepienie u dzieci świadomości tego jak być obywatelem wielokulturowego świata.

Efektami projektu będą:

 • -drzewo charakterów/osobowości
 • -banery
 • - książka z zadaniami/słownik obrazkowy
 • -dobroczynność
 • -album ze zdjęciami oraz pokaz slajdów
 • -strona internetowa
 • - przemyślenia rodziców
 • -wykresy-przewodnik dla rodziców
  -ulotki


 • Zapraszamy do odwiedzenia strony stworzonej w ramach realizowanego projektu:
 • http://www.dogakoleji.com/multicultural/pl/schools.php
  kliknięcie na flagę pozwala na uzyskanie informacji o zrealizowanych działaniach partnerów z kraju do którego należy wybrana flaga