Innowacje

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu  realizowana jest  innowacja pedagogiczna

  • Od dnia 01 września 2010 w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno – programowym p.t. „We speak english, czyli mówimy po angielsku – zdobywanie umiejętności lingwistycznych w toku nauczania języka angielskiego w przedszkolu” - autorki: Irena Walaszek, Małgorzata Kielek, Ewelina Kaźmierczyk, Danuta Gołaszewska, Małgorzata Zabost.
    Wymieniona innowacja w opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo z dnia 26.04.2010 r. KO.WWE/426/10/AR) spełnia warunki określone Rozporządzeniem MEN i S z dnia 09 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 56/02, poz. 506 w sprawie Warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły I placówki)..