Rozkład dnia

PRZYKŁADOWY RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Godziny od-do


Rodzaj zabaw, zajęć

 6:00-8:00

Schodzenia się dzieci. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne w/g zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne.

8:00-9:00

Zestaw zabaw porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne objaśnienia, rozmowy.
ŚNIADANIE-doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku-dbałość o zdrowie.

9:00-9:40

9:15-9:30

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne zgodne z P.P. Podjęcie aktywności poznawczej (( językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, technicznej, plastycznej).
Zajęcia z języka angielskiego wynikające z P.P.- innowacja CLIL

9:40-11:30

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zestawy zabaw ruchowych. Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy: tropiące, badawcze, spacery wycieczki-poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:30-13:00

 

Prace porządkowe. Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i samoobsługowe.
OBIAD-prawidłowe posługiwanie się sztućcami(widelcem, łyżką) kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Relaksacja-zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia-wyciszenia

13:00-16:00

Praca indywidualna, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne diagnoza, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe.
Zajęcia dodatkowe:
Gimnastyka korekcyjna-2x w tyg.
Projekt muz-wokalny- 1x w tyg.
Przygotowanie do podwieczorku.(czynności samoobsługowe zabiegi higieniczne).
PODWIECZOREK-kulturalne spożywanie posiłku, dbałość o zdrowie.
Zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Zabawy w ogrodzie, gry i zabawy sportowe.

16:00-17:00

Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe. Zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy indywidualne.