Rekrutacja

Drodzy Rodzice,
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w statucie PM nr 66, dotyczącymi opłat w nowym roku szkolnym 2019/2020

STATUT II zmiana_- paragraf 47-2019.pdf

 

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że na rok szkolny 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim nr 66 jest wolnych 91 miejsc dla przyszłych przedszkolaków.

Drodzy Rodzice!

Dzień otwarty w naszym przedszkolu odbędzie się 11.04. 2019 r w godzinach 9.30 - 12.00

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki w Dniu otwartym. Tego dnia na dzieci czeka moc atrakcji, a rodzice mają szansę do obejrzenia całego przedszkola i zapoznania się z pełną ofertą. Takie spotkanie ułatwi Państwu podjąć decyzję o zapisie dziecka do placówki a jednocześnie jest ono jedną z form adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.

 

 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego

do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

prowadzonych przez Miasto Łódź

na rok szkolny 2019/2020

 

SZANOWNI RODZICE

Zgonie z zarządzeniem nr 373/VIII/19 z dnia 23 stycznia 2019r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2019/2020 przedstawiamy 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

 

1

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLI WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATÓW WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

od 01.04.2019r.

do 19.04.2019r.

do godz. 15.00

 

od 29.07.2019r.

do 02.08.2019r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

WERYFIKACJA PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATÓW WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNYM, W TYM DOKONANIE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 150 UST.7 USTAWY   Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. - PRAWO OŚWIATOWE   (DZ.U. Z 2018R POZ. 996, Z PÓŹN.ZM.)

 

 

od 01.04.2019r.

do 26.04.2019r.

do godz. 15.00

 

 

 

od 29.07.2019r.

do 06.08.2019r.

do godz. 15.00

 

 

3

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH   I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

10.05.2019r.

godz. 15.00

 

13.08.2019r.

godz. 15.00

 

4

 

POTWIERDZANIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATÓW WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ

         od 13.05.2019r.

do 17.05.2019r.

do godz. 15.00

            od 14.08.2019r.

do 20.08.2019r.

do godz. 15.00

 

5

 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIPRZEZ KOMISJĘ

REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

 

 

24.05.2019r.

godz. 15.00

 

23.08.2019r.

godz. 15.00

Prosimy również o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020
http://www.wikom.pl/pm66lodz/upload/user/ZASADY_POSTEPOWANIA_REKRUTACYJNEGO_2019-2020.doc