"DZIEŃ DAWCY SZPIKU"

8.06.2017 r. podczas Pikniku Rodzinnego odbyła się akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku do bazy dawców Fundacji DKMS Polska.
Zarejestrowaliśmy 20 potencjalnych Dawców szpiku!!!
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska działa w Polsce od 2008 roku. W ciągu 8 lat udało się zarejestrować ponad milion potencjalnych Dawców.
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować.
Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1:20 000, a nawet 1: kilku milionów. To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne.

Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa na znalezienie genetycznego bliźniaka.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: http://www.dkms.pl. Na stronie Fundacji można również dokonać rejestracji potencjalnych Dawców! Zachęć innych! Rejestracja trwa tylko kilka minut, a może uratować komuś życie!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W AKCJI  !!!