Projekt muzyczno-instrumentalny

Zajęcia w zakresie autorskiego PROJEKTU MUZYCZNO – INSTRUMENTALNEGO odbywają się w ramach zajęć dodatkowych, dla każdej z grup 1 raz w tygodniu.

Prowadzi je nauczycielka naszego przedszkola Pani mgr Ewa Król , która ukończyła:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej – studia magisterskie,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna – studia podyplomowe.

Inspiracją do opracowania projektu była metodyka edukacji muzycznej C. Orffa, w której położono nacisk na rozwijanie ekspresji muzycznej dzieci poprzez obcowanie z instrumentami muzycznymi. Uwzględniono w nim także koncepcję Batti Strauss, która zakłada łączenie instrumentacji z ruchem i fabularyzowaniem muzyki. W trakcie zajęć stosowane są techniki Muzykoterapii w dużej mierze oparte na teorii Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej polskiego muzykoterapeuty M. Kieryła. Wykorzystuje się również elementy Metody Gimnastyki Twórczej R. Labana, A. i M. Kniessów oraz Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbone.

Program zajęć wzbogacony jest o własne aranżacje akustyczne popularnych utworów przy akompaniamencie gitary akustycznej, elektrycznej i pianina.W trakcie jego realizacji dzieci mają możliwość gry na instrumentach perkusyjnych, kreatywnego rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej w połączeniu z dobranym repertuarem muzycznym stwarzającym optymalne warunki do rozwoju ich kompetencji muzyczno – ruchowych. Udział w zajęciach daje im również możliwość innego postrzegania świata dźwięków, odprężenia psycho – fizycznego, stanowi ujście dla napięcia emocjonalnego, które jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka.