Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE I WSPOMAGAJĄCE

1.Projekt muzyczno- wokalny- rytmika.

Prowadząca mgr Paulina Zarzecka.
Odbywa się we wtorki w godzinach 13:00 - 15.30 dla grup: I, IV, VI, X, XI, XIII oraz w czwartki w godzinach 13:00 - 15.30 dla grup: II, III, V, VII, VIII, IX, XII

2. Zumba Kids Junior (dla dzieci 6-letnich)

Prowadząca mgr Paulina Zarzecka
Odbywa się w godzinach 15.30 - 16.30 w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca dla grup: VII i XII oraz w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca dla grup: VI i X.

3. Przedszkolna Orkiestra Flażoletowa (dla dzieci 6-letnich)

Prowadząca mgr Paulina Zarzecka
Odbywa się w godzinach 15.30 - 16.30 w drugi i czwarty wtorek miesiąca dla grup: VII i XII oraz w drugi i czwarty czwartek miesiąca dla grup: VI i X.

4.Projekt-innowacja język angielski-CLIL

Prowadząca mgr Marzena Polewska.
Odbywa się 

Prowadząca mgr Izabela Dąbrowska
Odbywa się 

5.Gimnastyka korekcyjna

Prowadząca mgr Eunika Kaczmarek
Odbywa się 

Prowadząca mgr Monika Łukasiewicz
Odbywa się

Prowadząca Katarzyna Piotrowska
Odbywa się 

Dodatkowo:

W ramach Podstawy Programowej w każdej grupie wiekowej odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałek, środa w grupach: I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XII oraz wtorek i czwartek w grupach: IV i XI) zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez nauczycielki grup posiadające kwalifikacje w tym zakresie.

Nauczycielki prowadzące język angielski w poszczególnych grupach:
I  mgr Urszula Szczepanek
II lic. Paulina Pajkert
III mgr Izabela Dąbrowska
IV mgr Paulina Zarzecka
V lic. Paulina Pajkert
VI mgr Marzena Polewska
VII mgr Katarzyna Wankiewicz
VIII mgr Urszula Szczepanek
IX mgr Izabela Dąbrowska
X mgr Eunika Kaczmarek
XI mgr Paulina Zarzecka
XII mgr Monika Łukasiewicz
XIII lic. Paulina Pajkert

Udział we wszystkich typach zajęć dodatkowych i wspomagających jest BEZPŁATNY.