Język angielski

Dwa razy w tygodniu prowadzony przez panią mgr Izabelę Dąbrowską i panią mgr Marzenę Polewską w ramach projektu edukacyjnego pt. „Fun and play with English your chance for better future” będącego kontynuacją innowacji pedagogicznej pt. „We speak English czyli mówimy po angielsku – zdobywanie umiejętności lingwistycznych w toku nauczania języka angielskiego w przedszkolu”.  Głównym celem projektu jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania językiem obcym oraz rozwijanie u dzieci postawy otwartości i tolerancji wobec innych krajów i kultur. Ze względu na potrzebę wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym projekt opiera się przede wszystkim na założeniach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego CLIL. Treści programowe i metodyczne zostały opracowane na podstawie programu edukacyjny z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej pt. „Przygoda z językiem angielskim podwójną szansą”. Zakres słownictwa i zwrotów w języku angielskim został zintegrowany z tematyką planów tygodniowych realizowanych w każdej z grup. Projekt zakłada ścisłą współpracę z nauczycielami prowadzącymi poszczególne grupy. Szczególną rolą zajęć odbywających się w ramach projektu „Fun and play with English your chance for better future” jest utrwalanie i wzbogacanie treści oraz wspieranie umiejętności już zdobytych lub właśnie zdobywanych na zajęciach w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych grupach.

Konkurs piosenki angielskiej.2016/2017 Konkurs piosenki angielskiej.2016/2017 Konkurs piosenki angielskiej.2016/2017 Porozmawiajmy o zdrowiu.2016/2017 Na ryby.2016/2017 Coś z koralików...2016/2017 Coś z koralików...2016/2017 Spinacze czemu nie.2016/2017 The napping house.2016/2017 Make a circle.2016/2017 Santa, Santa where is your sleigh.2016/2017 Three little pigs.2016/2017

„Fruit & vegetables” – owoce i warzywa

20-10-2017
Utrwalenie słownictwa z wykorzystaniem flashcards
W październiku na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego uczyliśmy się nazw owoców i warzyw. Zapamiętywanie trudnych słówek wspierały kolorowe flashcards. Nauczy (...)

„Let’s count” – liczymy

12-09-2017
Gra w „stópki”
We wrześniu na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego doskonaliliśmy nasze umiejętności matematyczne. Liczyliśmy wyrzucone oczka na kostkach i skoki w grze w „stó (...)