Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez panią mgr Ewelinę Kaźmierczyk. Głównym celem projektu jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania językiem obcym oraz rozwijanie u dzieci postawy otwartości i tolerancji wobec innych krajów i kultur. Ze względu na potrzebę wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym zajęcia opierają się przede wszystkim na założeniach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego CLIL. Treści programowe i metodyczne zostały opracowane na podstawie programu edukacyjny z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej pt. „Przygoda z językiem angielskim podwójną szansą”. Zakres słownictwa i zwrotów w języku angielskim został zintegrowany z tematyką planów tygodniowych realizowanych w każdej z grup. 

Konkurs piosenki angielskiej.2016/2017 Konkurs piosenki angielskiej.2016/2017 Konkurs piosenki angielskiej.2016/2017 Porozmawiajmy o zdrowiu.2016/2017 Na ryby.2016/2017 Coś z koralików...2016/2017 Coś z koralików...2016/2017 Spinacze czemu nie.2016/2017 The napping house.2016/2017 Make a circle.2016/2017 Santa, Santa where is your sleigh.2016/2017 Three little pigs.2016/2017