KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacja dotycząca kwarantanny w gr. I oraz IV

Drodzy Rodzice,
Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą kwarantanny oraz o wykonanie poniższych zaleceń Sanepidu.
Komunikat
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust.
1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.
1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325),
§ 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu
obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607
z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną 
SARS-CoV-2
nakazuje
poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 30.04.2021r. do dnia
06.05.2021r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy I, IV  oraz
pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną  SARS-CoV-2 w
dniu 26.04.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 66 w Łodzi ul. Grażyny 34.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana
osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi postanowi inaczej.
Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i
pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w
tytule: PM 66 gr. I, IV (30.04-06.05).
Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi z
siedzibami  ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź i ul.Pomorska 96
,91-402 Łódź  jest administratorem danych osobowych. Każda osoba
przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną
ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w
związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi informuje,
iż przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań
statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod
adresem http://www.psselodz.pl/ lub w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.