Pudełko z guzikami- wprowadzenie głoski [g] w sylabach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Ćwiczenia dla 5 i 6 latków.

logopedia06.05.pdf