Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy, projekty, innowacje

Programy

Na podstawie Uchwały Nr 100/O/2022-2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi z dnia 31/08/2022 obowiązuje następujący program wychowania przedszkolnego:

"Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego" Grupa MAC S.A, 2018 

Program  dopuszczony został przez dyrektora przedszkola do realizacji z dniem 01 września 2022/2023 r.

Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Programy wspomagające:

„Przygoda z językiem angielskim podwójną szansą” - program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej. (Program własny, autorki: Irena Walaszek, Ewelina Kaźmierczyk, Eunika Kupczyńska, Marzena Polewska)

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko wykorzystywane w zastosowaniu do dzieci. Stosowanie w procesie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego tylko tradycyjnych metod nie jest w pełni zgodne z celami ich wychowania i nauczania. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest wszechstronny rozwój osobowości i zdolności dziecka, dlatego też kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning- zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe) stanowić może doskonały sposób motywowania dzieci do nauki.

2. " Program wspierania indywidualnego rozwoju umiejętności i kształtowania procesów psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym”
Redakcja - I. Walaszek, M. Kielek, B. Kapituła - Janicka, I. Ofis, A. Olejniczak, M. Zakrzewska

Projekty i innowacje


Przytul się do drzewa - ogólnopolska kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczula na rzeczy, które mogą nieświadomie doprowadzić do pożaru.

Cook book - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Cookbook” to projekt stworzony z myślą o budzeniu zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii oraz prowadzenie działań praktycznych, tj. warsztaty kulinarne.

"Poszukuję i odkrywam"- projekt edukacyjny przyrodniczo-badawczy, wewnątrzgrupowy (gr 5 "Rybki"), autor mgr Daria Klimczak. Projekt daje dzieciom możliwość poznawania przyrody, ale także kontakt z przyrodą poprzez badanie, eksperymentowanie, obserwowanie czy klasyfikowanie. Dzieci podnoszą poziom i zakres zdobywanej wiedzy.

Z darami natury świat nie jest ponury -  celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Zdrowo i sportowo -  akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).

"Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu"- projekt edukacyjny/ogólnopolski - celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Kreatywne prace plastyczne - III edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego, którego celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju, kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne oraz wykorzystanie metody arteterapii jako profilaktyki zdrowia psychicznego

Cała Polska czyta dzieciom. Bajki - pomagajki - czyli o magicznej mocy bajkoterapii - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego celem jest budowanie wiary we własne umiejętności, kształtowanie poczucia pewności siebie, promowanie czytelnictwa

Dookoła Polski - w ramach realizacji projektu podejmowane są różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Dzięki projektowi od najmłodszych lat zaszczepiamy w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.