Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopedia

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:
  • profilaktyczne przesiewowe badanie mowy dziecka,
  • prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci 5 i 6 - letnich, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej,
  • prowadzenie zajęć logorytmicznych w grupach dzieci 3 i 4 - letnich,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
  • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu,
  • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Logopedię i zajęcia logorytmiczne prowadzi mgr Agnieszka Kołodziejska

email: a.kolodziejska@pm66.elodz.edu.pl

Cztery pory roku- zajęcia muzyczne

Bardzo ważnym elementem zajęć logorytmicznych jest muzyka. Z jej pomocą dzieci wykonują zarówno ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe oraz doskonalą poczucie rytmu. Grupa Rybek poprzez muzykę utrwaliła wiedzę na temat pór roku i kolorów z nimi związanych. Na koniec dzieci zagrały koncert na samodziel...

Ćwiczenia artykulacyjne z lusterkiem

Podstawa prawidłowej artykulacji jest świadoma praca narządów mowy, które uruchomione w odpowiedni sposób tworzą głoski. Ważną część zajęć logorytmicznych odgrywa zabawa z lusterkiem. Często łączona jest ona z ćwiczeniami oddechowymi, takimi jak chuchanie w lusterko. W czasie tego rodzaju aktywnośc...

Zabawy z głoską "sz"

Ważnym elementem terapii logopedycznej jest utrwalenie ćwiczonej głoski. Uatrakcyjnieniem zajęć są gry logopedyczne. Taka forma zajęć logopedycznych pozwala jednocześnie na usystematyzowanie zrealizowanego materiału oraz świetną zabawę w małym gronie. Stanowi to również ważne źródło informacji dla logoped...

Ćwiczenia lewopółkulowe

Pomiędzy językiem, myśleniem a mową mamy do czynienia z mechanizmem sprzężenia zwrotnego: język kształtuje myślenie, które z kolei warunkuje pozytywnie produkcje językowe, czyli mowę. Dlatego tworzenie symboli językowych, odwzorowywanie oraz ćwiczenia pamięciowe są ważnym elementem terapii logopedycznej....

Zabawy rozwijające słownictwo

Terapia logopedyczna to nie tylko praca nad głoskami, z którymi dziecko ma problem ale również ćwiczenia stymulujące lewą półkule mózgu. W tej części znajdują się bowiem ośrodki wpływające na kształtowanie mowy. W dużej mierze odpowiada za odkrywanie reakcji między elementami , za przetwarza...

Ćwiczenia oddechowe

W przedszkolu odbywają się zajęcia logopedyczne rozwijające umiejętności komunikacyjne, językowe oraz niwelujące wady wymowy. W trakcie zajęć dzieci pracują nad prawidłowym funkcjonowaniem aparatu artykulacyjnego, oddechowego oraz określonymi głoskami....