Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia


Godziny 


Rodzaj zabaw, zajęć

 6:00-8:00

Schodzenia się dzieci. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne.

8:00-9:00

Zestaw zabaw porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne objaśnienia, rozmowy.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku - dbałość o zdrowie.

9:00-10:30

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne zgodne z P.P. Podjęcie aktywności poznawczej (językowej, matematycznej, przyrodniczej) oraz aktywności artystycznej (muzycznej, technicznej, plastycznej).

Zajęcia z języka angielskiego wynikające z P.P.- innowacja CLIL.

Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe.

10:30-11:30

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy swobodne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy: tropiące, badawcze, spacery wycieczki-poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:30-13:00

 

Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad - prawidłowe posługiwanie się sztućcami(widelcem, łyżką) kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

Relaksacja - zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia.

13:00-16:00

Praca indywidualna, wspieranie, korygowanie rozwoju dzieci – pomoc psychologiczno – pedagogiczna, obserwacja, diagnoza, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe.

Zajęcia dodatkowe:
Gimnastyka korekcyjna-2x w tyg.
Rytmika- 1x w tyg.

Przygotowanie do podwieczorku.(czynności samoobsługowe zabiegi higieniczne).

Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku, dbałość o zdrowie.

Zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy sportowe.

16:00-17:00

Gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe. Rozmowy indywidualne inicjowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.