Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia


Godziny 


Rodzaj zabaw, zajęć

 6:00-8:00

Schodzenia się dzieci. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozmowy indywidualne.

8:00-9:00

Zestaw zabaw porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne objaśnienia, rozmowy.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku - dbałość o zdrowie.

9:00-10:30

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne zgodne z P.P. Podjęcie aktywności poznawczej (językowej, matematycznej, przyrodniczej) oraz aktywności artystycznej (muzycznej, technicznej, plastycznej).

Zajęcia z języka angielskiego wynikające z P.P.- innowacja CLIL.

Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe.

10:30-11:30

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy swobodne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy: tropiące, badawcze, spacery wycieczki-poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:30-13:00

 

Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad - prawidłowe posługiwanie się sztućcami(widelcem, łyżką) kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

Relaksacja - zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia.

13:00-16:00

Praca indywidualna, wspieranie, korygowanie rozwoju dzieci – pomoc psychologiczno – pedagogiczna, obserwacja, diagnoza, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe.

Zajęcia dodatkowe:
Gimnastyka korekcyjna-2x w tyg.
Rytmika- 1x w tyg.

Przygotowanie do podwieczorku.(czynności samoobsługowe zabiegi higieniczne).

Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku, dbałość o zdrowie.

Zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy sportowe.

16:00-17:00

Gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe. Rozmowy indywidualne inicjowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.