„Węże i drzewa”- wydłużenie fazy wydechowej, pogłębienie oddechu. Zabawy dla 3 i 4 latków.

logorytmika22.05.pdf