Licznik

90883 gości było na stronie.

-277 dni do końca roku szkol.

Oferujemy...

Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną gwarantujące wysoką jakość świadczonych usług,zabawy i zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka z wykorzystaniem elementów metod pracy:

Pedagogiki zabawy:
Labana
Orffa
M. Montessori
technik twórczego myślenia

Profesjonalną pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,bogate zaplecze środków dydaktycznych, zabawek, sprzętów
zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej -wyrównania szans edukacyjnych.

Gwarantujemy:

Atmosferę bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, humoru i radości,
optymalne przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole,
bezpieczny pobyt w komfortowych warunkach lokalowych.

Współpracujemy z:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:logopeda,psycholog
Biblioteką rejonową
Szkołą Podstawową Nr 109
Szkołą Muzyczną
Przedszkolem Miejskim Nr 200
Klubem osiedlowym
Teatrem Wielkim
Teatrem Muzycznym
Teatrem Arlekin
Teatrem Pinokio