Licznik

90884 gości było na stronie.

-277 dni do końca roku szkol.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 WIZJA PRZEDSZKOLA

Kierunek pracy Przedszkola został zaprojektowany

w kontekście realizowanej

KONCEPCJI ROZWOJU PRZEDSZKOLA,

w dążeniu do stworzenia

WSZECHNICY ELEMENTARNEJ

dla naszych wychowanków

W naszym przedszkolu respektujemy prawa zapisane w „Konwencji o Prawach Dziecka” – każde dziecko jest jednakowo ważne, zna swoje prawa i obowiązki, czuje się bezpieczne jest współgospodarzem, ma możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, rozwijania zdolności lingwistycznych, a poprzez bliski kontakt ze sztuką osiągnie optymalne kompetencje, które pozwolą mu werbalizować własne myśli i marzenia, wykreować pozytywne postawy proekologiczne związane z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju oraz w zgodzie z filozofią TOC („Theory of Constraints”- Teoria ograniczeń) i jej głównymi filarami: 

♦♦ wrodzoną prostotą…

co należy zmienić?           MYŚLĘ 

♦♦ każdy konflikt można rozwiązać…

w co należy zmienić?     ROZUMIEM

 ♦♦ ludzie są dobrzy…

 jak należy to zmienić?      WIEM


Każdy wychowanek poprzez zabawę będzie miał szansę kształtować wieloaspektową umiejętność uczenia się … ku przyszłości!