Festiwal wiedzy o bezpieczeństwie.

11 maja 2018 roku odbyła się kolejna edycja Festiwalu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Czteroosobowe drużyny rywalizowały ze sobą prezentując swoja wiedzę na temat bezpieczeństwa. Poszczególne konkurencje wymagały od uczestników wiedzy na temat numerów alarmowych, zachowania wobec obcych, sytuacji zagrożenia, logicznego myślenia. Uczestnicy dzielnie walczyli aby zdobyć jak największą liczbę punktów. Po zakończeniu wszystkich konkurencji i policzeniu zdobytych punktów ogłoszono werdykt. Zostały przyznane medale i dyplomy. Wszyscy świetnie się bawili.

festiwal wiedzy o bezpieczeństwie- dekoracja II miejsce I miejsce drużyny gotowe do startu znajdź najkrótszą drogę do celu prawda czy fałsz zakodowany nr na Policję zakodowany nr do Straży Pożarnej sudoku zachowania właściwe czy niewłaściwe III miejsce