Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią  na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.  Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim . Celami projektu było:  Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.  Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Od 1.09.2018 do 31.12.2018 dzieci z  Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi   zrealizowały 16 zadań:

 • 1) Nauczyły się 4 zwrotek hymnu, osłuchały się z melodią i zaśpiewały hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego. – 9.11.2018 o godz. 11:11
 • 2) Odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców o tematyce patriotycznej
 • 3) Dnia 9.11.2018 odbył  się Festiwal Patriotyczny z  okazji 11 listopada –
 • 4) Dzieci z grupy VII – nauczyły się pieśni - Przybyli UŁANI –zaprezentowały ją również MIEDZYPRZEDSZKOLNYM FESTIWALU PIESNI PATRIOTYCZNYCH w dniu 8.11.2018
 • 5) Podczas festiwalu Patriotycznego w naszym przedszkolu dzieci prezentowały różne pieśni lub wiersze o tematyce patriotycznej
 • 6) W grupie VII został przygotowany kącik patriotyczny pod hasłem projektu  „Piękna nasza Polska cała"
 • 7) „Według przepisu Babci lub Dziadka -Po rozmowie na temat znanych i tradycyjnych potraw przyrządzanych w różnych regionach Polski, gr. XIII  wykonała łowicki piernik z marchwi
 • 8) „Na skrzydłach historii” – nauczycielka gr. VII wykonała prezentacje multimedialną o mieście Łodzi, dzieci chętnie ją obejrzały i dużo nowych informacji otrzymały
 • 9) Piękna nasza Polska cała” – dzieci – z grupy Słoneczka wykonały pocztówkę swojej miejscowości i wysłały na adres: Ludmiła Fabiszewska,  MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 4, 95-070
 • 10) „Napisz kartkę Bohaterom”- Słoneczka wysłały kartkę bohaterom
 • 11) Został przeprowadzony konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”- 
 • 12) „Drzewo Pamięci” – gr. VII i VIII zasadzały na  terenie przedszkola drzewko jako symbol życia i wolności. 
 • 13) Został przeprowadzony konkurs fotograficzny pt. „To wszystko Polska” dla dzieci z rodzicami.
 • 14) Zostały zorganizowane zawody sportowe w barwach „ Biało – czerwony” . Zawody odbyły się w Dniu Przedszkolaka 20.09.2018 r.
 • 15) Grupa X – zaprezentowała tańce ludowe- szot, krakowiak, trojak.
  16) Grupa II – najmłodsze dzieci z naszej placówki, nauczyły się tradycyjnej zabawy ludowej pt: „Dwóm tańczyć się zachciało”, a także tańca „Grozik”, który zaprezentowały podczas Festiwalu Patriotycznego.
Słoneczka podczas zawodów sportowych gotowi do odśpiewania hymnu Festiwal Patriotyczny Tygryski podczas tańca Pszczółki ze swoim drzewkiem grupa XIII ze swoim wypiekiem Słuchamy i oglądamy prezentacje Laureaci konkursu fotograficznego kartka z miejscowości zajecia otwarte gr VII