Pomóż mi zrozumieć- pomoc do terapii pedagogicznej.

W miesiącu marcu 2019r.  w  naszym przedszkolu trwał ogólnopolski konkurs dla nauczycieli pt. Pomóż mi zrozumieć- pomoc do terapii pedagogicznej.  Konkurs adresowany był do nauczycieli przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych oraz klas   I– III szkoły podstawowej z terenu całej Polski

Celem konkursu było:

  • - zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli
  • - wzbogacenie bazy dydaktycznej nauczycieli , specjalistów
  • - dzielenie się swoimi pomysłami

Pomoc dydaktyczna dotyczyła rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy, motoryki małej, matematyki oraz emocji.

Te piękne pomoce Kolejne super pomoce Manipulacyjny miś pomoce dydaktyczne Memory, szachy i inne tematyczne pomoce dydaktyczne Myszki i sery, wędrówki szkoczka szachowego Różnorodne pomoce