Turniej ekologiczny „ Dbajmy o naszą Planetę

Dnia 7/05/2019 odbył się u nas po raz pierwszy Turniej ekologiczny „ Dbajmy o naszą Planetę„

Celami turnieju było:

  • - kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów- przypomnienie przyczyn negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie
  • - budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
  • - rozwijanie umiejętności proekologicznych
  • - ukierunkowywanie na różnorodne działania na rzecz przyrody
  • - budzenie szacunku dla różnorodnych form życia

 

W turnieju wzięli udział reprezentanci grup starszych ( 5/6latki ). Dzieci miały zadanie :

- zebrać śmieci do odpowiednich pojemników

- wysłuchać opowiadania i za każde złe zachowanie bohaterów opowiadania zaznaczyć wrzuceniem śmiecia do kosza.

- rozwiązać zagadki

-napełnić wazon wodą

-oczyścić „staw” za pomocą oddechu i słomki

- uzupełnić odpowiednimi obrazkami „Umowa małych przyjaciół przyrody”

- ułożyć obrazek z części – dopasować napis i środowisko w którym żyje dane zwierzę

- rozwiązać rebusy

- odkodować zaszyfrowane słowa za pomocą kodu strzałek

Wszystkie dzieci otrzymały  medale Przyjaciela Przyrody i dyplomy za udział w turnieju.

 

 

Nasi reprezentanci Pamiątkowe dyplomy zadanie 1 – segregowanie śmieci słuchanie opowiadania i za każde złe zachowanie bohaterów opowiadania zaznaczyć wrzuceniem śmiecia do kosza. rozwiązujemy usłyszane zagadki szukamy liści i owoców drzew Napełnianie wazonów wodą – wyścig rozwiazujemy rebusy odkodowowuje zaszyfrowane słowa Z medalami i dyplomami