Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Język angielski w Milutkowie

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, od 1 września 2017r. wszystkie przedszkolaki zostały objęte nauką języka obcego.

W naszym przedszkolu zabawy z językiem angielskim realizujemy we wszystkich grupach wiekowych na podstawie własnego programu pt. „Przygoda z językiem angielskim podwójną szansą” – program edukacyjny z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej.

Program powstał w 2015 roku, a jego autorkami są: Irena Walaszek, Ewelina Kaźmierczyk, Eunika Kupczyńska i Marzena Polewska.

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko wykorzystywane w zastosowaniu do dzieci. Stosowanie w procesie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego tylko tradycyjnych metod nie jest w pełni zgodne z celami ich wychowania i nauczania. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest wszechstronny rozwój osobowości i zdolności dziecka, dlatego też kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning- zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe) stanowić może doskonały sposób motywowania dzieci do nauki.

Wprowadzając elementy metodyki CLIL, dajemy dzieciom wyraźny sygnał, że nauka języka rozszerza horyzonty i może być przydatna w poznawaniu ciekawych faktów z różnych dziedzin. I właśnie o to będziemy się starać w czasie pracy z naszym programem.

Dzieci w wieku przedszkolnym naturalnie, z entuzjazmem przyswajają język. Proces  ten odbywa się w kilku etapach niezależnie czy jest to język ojczysty czy obcy. Dzieci starają się naśladować język, który ich otacza, choć nie zawsze potrafią poprawnie wymówić dane słowo, to rozumieją jego sens i imitują jego brzmienie. Na tej właśnie zasadzie dzieci nabywają umiejętność posługiwania się językiem obcym – naśladują słowa wypowiadane przez nauczyciela, ale także te usłyszane w radiu, telewizji, filmach, grach komputerowych, piosenkach a także intuicyjnie reagują na słowa wypowiadane w języku obcym.

Drodzy rodzice, nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu to przede wszystkim czerpanie radości, dostrzeganie przyjemności oraz tworzenie podwalin do uczenia się przez całe życie.